0902.939.699

Bộ giải mã JRX – 151Q

<h3>Thông số kỹ thuật</h3>
<ol>
<li><strong>Trung tâm điều khiển kỹ thuật số</strong>: Bộ giải mã hiệu ứng rạp chiếu phim nhập khẩu</li>
<li><strong>Giao diện tín hiệu đầu vào</strong>: 3 đường HDMI, COAXIAL, OPTICAL, AUX, USB, Sound card, Bluetooth playback</li>
<li><strong>Giao diện tín hiệu đầu ra</strong>: 6 kênh của 5.1 kênh audio đầu ra 1 kênh HDMI HD, COAXIAL, OPTICAL</li>
<li><strong>Định dạng giải mã</strong> : Dobly AC-3, Dobly digital, Dobly pro -logic,DTS</li>
<li><strong>Định dạng giải mã</strong> : DTS96/24 HDMI Audio và video speration</li>
<li><strong>Tần số đáp ứng</strong>: 20Hz – 20K Hz(0/-1dB)</li>
<li><strong>Méo xuyên /strong&gt;: &lt;0.01%</strong></li>
<li><strong>Tỷ lệ tín hiệu nhiễu trên tạp âm</strong>: ≥99dB</li>
<li><strong>Tỷ lệ chuyển đổi</strong>: 10V/us</li>
<li><strong>Hệ số giảm sóc</strong>: ≥200</li>
<li><strong>Kháng đầu vào</strong>: &gt;20K/&gt;10K</li>
<li><strong>Kích thước</strong>: 218 x 55 x 90 mm</li>
<li><strong>Trọng lượng </strong>:3.5Kg</li>
</ol>