0902.939.699

Bộ Kết Nối JRX – 116T

<h3>Thông số kỹ thuật</h3>
<ol>
<li><strong>Giao diện đầu vào</strong>: Nguồn 8 kênh / 48V + Kênh kỹ thuật số âm thanh mạng 8 kênh</li>
<li><strong>Giao diện đầu ra</strong>: 8 kênh + Kênh kỹ thuật số âm thanh mạng 8 kênh</li>
<li><strong>Mạng Dante</strong>: Đầu nối RJ45 2 chiều với tốc độ truyền trên cáp CAT5 trên 100 Mbps</li>
<li><strong>Các kết nối khác</strong> : GPIO 8 kênh, ghi / phát lại USB, điều khiển 232, điều khiển 485</li>
<li><strong>Kháng đầu vào</strong> : Balance 20 KΩ</li>
<li><strong>Trở kháng đầu ra</strong> : 100Ω</li>
<li><strong>Mức đầu vào tối đa</strong>: +24dBu, balance</li>
<li><strong>Mức đầu ra tối đa </strong>: +24dBu, balance</li>
<li><strong>Tần số nghỉ</strong>: 20Hz – 20K Hz</li>
<li><strong>Tăng mô phỏng tối đa</strong>: 50dB</li>
<li><strong>Sàn tiếng ồn</strong>: -90dBu</li>
<li><strong>Kích thước</strong>: 482 x 45 x 260 mm</li>
<li><strong>Trọng lượng </strong>:2Kg</li>
</ol>