0902.939.699

Micro JRX – 3120

<h3>Thông số kỹ thuật</h3>
<ol>
<li><strong>Kênh nhận máy chủ</strong>: 4 đường (round – head DIN- 8 socket đầu ra), 1 đường ( XLR card port), 1 đường 6,35mm</li>
<li><strong>Giao điện đầu ra</strong>: 1 đường (USB player u disk music, u disk recording), 1 đường (RCA lotus socket)</li>
<li><strong>Giao diện đầu vào</strong>: 1 đường (RJ-11 telephone) , 1 đường (RCA lotus socket)</li>
<li><strong>Khoảng cách truyền</strong> : 150m</li>
<li><strong>Trở kháng đầu ra</strong> : 47KΩ</li>
<li><strong>Dải động </strong>: 106 dB</li>
<li><strong>Tần số đáp ứng</strong>: 20Hz – 18KHz</li>
<li><strong>Tỷ lệ tín hiệu nhiễu trên tạp âm</strong>: &gt;92dB</li>
<li><strong>Tổng méo hài</strong>: &lt;0.05%</li>
<li><strong>Nguồn cấp</strong>: AC 220V/50Hz-60Hz, 500W</li>
<li><strong>Kích thước</strong>: 482 x 88 x 210mm</li>
<li><strong>Trọng lượng </strong>:6.5Kg</li>
</ol>