0902.939.699

Micro JRX – 34e

<h3>Thông số kỹ thuật</h3>
<ol>
<li><strong>Kênh nhận máy chủ</strong>: 1 tới 2 ,u ăng ten ngoại vi</li>
<li><strong>Giao điện đầu ra</strong>: 2 đường ( XLR card pass), 1 đường (6,35mm mix port)</li>
<li><strong>Tần số nhận</strong>: UHF 740 – 790MHz</li>
<li><strong>Ổn định tần số</strong> : ±0,002%</li>
<li><strong>Độ nhạy</strong> : 10uV</li>
<li><strong>Liền kề </strong>: &gt;80 dB</li>
<li><strong>Nhiễu hình ảnh</strong>: &gt;80 dB</li>
<li><strong>Tỷ lệ tín hiệu nhiễu trên tạp âm</strong>: &gt;90dB</li>
<li><strong>Tỷ lệ mở rộng</strong>: 1:2</li>
<li><strong>Âm thanh đầu ra</strong>: khoảng 0-300mV</li>
<li><strong>Kích thước</strong>: 482 x 44 x 310mm</li>
<li><strong>Trọng lượng </strong>:128g</li>
</ol>